Víceúčelové sportovní hřiště

Víceúčelové hřiště vstup

Od roku 2023 provozujeme víceúčelové sportovní hřiště, které se nachází v blízkosti Stadionu SK Rohozná. Ke hřišti se nejsnadněji dostanete pokud budete sledovat obecní ukazatele, které směřují právě k Stadionu SK, případně můžete využít navigačního systému a pomocí zadání adresy Rohozná 424 nemůžete tento areál minout. Před sportovištěm je vybudována odstavná plocha, kterou lze využít pro dočasné odstavení vozidla případně motockylu nebo kola a to na dobu výhradně spojenou se sportovní činností. Obec Rohozná si vyhrazuje právo nechat odtáhnout vozidla, která nebudou výše popsané respektovat a následně vyžadovat náklady na odtažení po majiteli vozidla.

Více účelové hřiště je pokryto povrchem z TPV Granulátu a v současné době se jedná o jeden z nejkvalitnějších materiálů pro pokládku tartanových povrchů. TPV povrchy jsou certifikovány Mezinárodní atletickou federací IAAF. Název pochází z anglického Thermo Plastic Vulcanised coloured rubber. V překladu se jedná o vulkanizovaný termoplast s vlastnostmi pryže. Materiál je kompletně testovaný tak, aby splňoval mezinárodně uznávané standardy a bylo ho možno použít pro sportovní účely. TPV je speciální granulát se zvýšenou UV stabilitou a lepšími mechanickými vlastnostmi. TPV neobsahuje žádné škodlivé materiály, které by ohrožovaly zdraví lidí nebo zvířat, ani životní prostředí. TPV je vysoce vodopropustný povrch, který má vynikající drenážní vlastnosti. Na tomto povrchu se nesmí provozovat kolové hry a hry na kolečkových bruslích. Údržba a čištění se provádí 1 x za 14 dní nebo dle potřeby zametáním rýžovým smetákem. Napadané listí a prach lze vysát nebo vyfoukat. Nánosy bahna nebo silnější znečištění lze vyčistit silným proudem vody se saponátem v kombinaci s rýžovým smetákem. Zakázaná obuv: kopačky, obuv s hroty a obuv s černou podrážkou.

Pozor: Tento povrch nesmí přijít do kontaktu s oleji, nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s rozpouštědly (ředidla, benzín apod.) a sladkými nápoji. Dbejte na to, aby i malé závady a poškození byly co nejdříve ohlášeny. Zamezíte tak většímu poškození povrchu a rozšíření poškození.

Před použitím víceúčelového sportovního hřiště máte povinnost seznámit se s jeho provozním řádem, který naleznete níže. Nedodržením provozního řádu porušujete obcí stanovené podmínky pronájmu a vystavujete se tak situaci, že vám hřiště již vícekrát nebude propůjčeno a budete vyzvání k případnému nahrazení vzniklých škod!  

Provozní řád ke stažení zde: Provozní řád platný od roku 2023.

Pro rezervaci víceúčelového hříště využitjte výhradně tento formulář:

Upozornění! Do připojení víceúčelového sportovního hřiště a zřízení elektronického výdeje klíčů, je nutné si klíče vyzvednout osobně od správce na OÚ a to vždy v úředních hodinách! Děkujeme za pochopení.


 Majitel a provozovatel: Obec Rohozná
Rohozná 264, 569 72, Rohozná
IČ: 00277274
Správce objektu: Obec Rohozná – +420 461 595 176, 

Sportu v Rohozné ZDAR!