O obci

Obec Rohozná se nachází se na pomezí Čech a Moravy ve střední nadmořské výšce 575 m. Protéká jí Rohozenský potok a prochází silnice ze Svojanova směrem na Poličku, která je vzdálená asi 15 km, nebo do Svitav (asi 17 km). Součástí Rohozné je 2 km vzdálená osada Manova Lhota, ležící nad údolím říčky Křetínky.

Okolí obce tvoří krásná krajina podhůří Českomoravské vrchoviny s velkým množstvím lesů, které jsou rájem houbařů a borůvkářů. Z kopce Na Drahách (647 m.n.m.) se otevírá panoramatický výhled do širokého okolí – od vrcholků Orlických hor na severu, přes Kralický Sněžník a Praděd v Jesenících na severovýchodě, po Kojál na Drahanské vrchovině jihovýchodním směrem a kopce nad městem Bystré na jihozápadě.

Na katastru obce rostou chráněné rostliny, jako vachta trojlistá a některé druhy vstavačů (orchidejí).

Rohozná má v současné době 640 trvale žijích obyvatel.

Součástí základní občanské vybavenosti je mateřská škola, ordinace obvodního a dětského lékaře, pošta, dva obchody, restaurace, kulturní dům, knihovna a dětské hřiště. Základní škola v naší obci není, děti dojíždějí do školy do nedaleké obce Pomezí. Autobusové spoje jsou přizpůsobeny vyučování.

V naší obci působí dobrovolné organizace:

- Sportovní klub, jehož činnost je zaměřená převážně na přípravu fotbalistů a hraní fotbalových soutěží. Sportovní a další akce se konají na stále vylepšovaném stadionu SK (http://www.skrohozna.banda.cz/).

- Sbor dobrovolných hasičů, založený v r. 1890. Členové SDH vybudovali hezký areál k pořádání tanečních zábav při silnici na Poličku (http://sdhrohozna.wz.cz)

- Myslivecký spolek.

Tyto organizace kromě své hlavní činnosti obohacují život v obci pořádáním různých kulturních akcí. K pravidelným akcím patří Dětský den či karneval, plesy a taneční zábavy, oblíbené je „pálení čarodějnic“ v poslední dubnový večer, společné zpívání, rozsvícení vánočního stromu a pod.

 

V Rohozné je rozveden obecní vodovod, zaveden plyn a je zde možnost připojení se k internetu a kabelové televizi.

V současné době jsou v horní části obce připravené stavební parcely pro zájemce, kteří by se zde chtěli usadit, postavit si vlastní rodinný dům v čistém životním prostředí a žít ve společnosti dobrých sousedů a lidí ochotných jeden druhému pomoci.

 

Zastupitelstvo

Starosta                                                                           Mgr. Rostislav Hakl
                                                                                         v krizových situacích volejte - +420 736 633 776
Místostarostka                                                               Kristina Katovská - +420 461 595 176, +420 605 347 143
Předseda finančního výboru                                        Mgr. Radovan Pokorný
Předseda kontrolního výboru                                      Vladimír Židek
Předseda komise školské,kulturní a sociální              Břetislav Báča
Člen                                                                                  Martin Olšán
Člen                                                                                  Mgr. Bronislav Králíček
Člen                                                                                  Bc. Michaela Báčová
Člen                                                                                  Radek Kříž
Člen                                                                                  Radek Dohnal
Člen                                                                                  Hana Jandová

 

 

Úřady

Obecní úřad Rohozná
Rohozná 264
569 72 ROHOZNÁ
info@rohozna.cz
tel.: 461 595 176
místostarostka obce: Kristina Katovská
úřední hodiny:
pondělí: 7:30-11:30, 13-17
středa: 7:30-11:30, 13-17

Úřední hodiny starosty po domluvě na OÚ, emailem nebo telefonicky.

 

Obec spadá do správního obvodu MěÚ Svitavy
T. G. Masaryka 25, 56802 Svitavy
Po, St 7.15 - 11.45, 12.30 - 17.00
tel.: 461 550 211

 

Obec Rohozná má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Provozní doba elektronické podatelny je nepřetržitá. Došlé zásilky se stahují v úřední dny během pracovní doby.

Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: podatelna@rohozna.cz. Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele

  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.
 

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem zašlete na adresu info@rohozna.cz a budou vyřizovány jako běžná korespondence.

 

 

Doprava

Pokud pojedete do Rohozné automobilem, urazíte 15 km z Poličky nebo 18 km ze Svitav (přes Hradec nad Svitavou a Radiměř).
Při jízdě autobusem využijete služeb autobusového dopravce Zlatovánek spol. s r.o. Koleje se Rohozné vyhnuly.