Úřední deska

Oznámení

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce


přílohavsvak_obec_rohozna_00277274_2023_povinne_zverejnovane_informace.pdf

Vyvěšeno od 29.04.2024 do 29.04.2025